Sarkazm i ironia. Dwa bardzo popularne określenia, których nagminnie używamy, choć niekoniecznie wiemy, co oznaczają. Jeśli należysz do osób, które mają z tym problem twoje wątpliwości zostaną zaraz rozwiane.

Ironiczne i sarkastyczne teksty – czyli co?

Ironia to pewien bardzo specyficzny sposób wypowiedzi, pod pojęciem sarkazmu znajduje się zaś nic innego jak spotęgowana, czyli inaczej mówiąc zwielokrotniona ironia. W wypowiedziach ironicznych mamy zwykle do czynienia z dwoma płaszczyznami, na których odbierać należy konkretny tekst – płaszczyznę dosłowną oraz ukrytą. Wypowiedzi te zawierają w sobie odgórnie założoną niezgodność ze stanem faktycznym, często także przeciwieństwa. Przykładem ironii może być na przykład powiedzenie, że wyjątkowo piękna jest dzisiejsza pogoda, gdy za oknami wieje i leje. Oczywiście na świecie nie brakuje autentycznych miłośników takich warunków pogodowych, dlatego poza samą treścią wypowiedzi liczy się także sposób, w jaki zostanie ona wygłoszona – ton głosu, intonacja, mimika i tak dalej. Sarkazm, jak już wspomniano, jest ironią zwielokrotnioną, czyli znacznie silniejszą. Używa się go do kilku celów, przede wszystkim do krytyki czegoś bądź kogoś. Często uważany za złośliwość, choć wiele osób uważa umiejętne używanie sarkazmu za zaletę, zaś sarkastyczny humor za najlepszy rodzaj humoru, bazujący bowiem na rzeczywistości i związanych z nią absurdów, mający na celu skonfrontowanie się z nią za pomocą żartu, nie zaś samej krytyki. Czy twoim zdaniem sarkazm to zaleta?