Czym jest narkomania i kogo ona dotyka? Okazuje się, że ta chorobliwa potrzeba przyjmowania środków psychoaktywnych i uzależnienie od zawartych w nich składników, a także samych towarzyszących temu czynności, jest coraz bardziej powszechna wśród Polaków.

Przyczyny uzależnień od narkotyków

Od narkotyków uzależniają się osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Ich wspólną cechą jest skłonność do uciekania od problemów, nieradzenie sobie z własnymi emocjami i niekontrolowanie impulsów, które prowadzą do ciągłego sięgania po narkotyk. Może działać tu również mechanizm uzależnienia fizycznego, kiedy to organizm tak przyzwyczaja się do substancji zawartych w lekach, że potrzebuje ich kolejnej, stopniowo coraz większej dawki, a w przypadku jej braku reaguje złym samopoczuciem i nieprzyjemnymi objawami fizycznymi.

Leczenie narkomanii

Wzrastająca skłonność do uzależnień w Polsce może nas zastanawiać, ale przede wszystkim powinna niepokoić. W razie gdyby dotknęła również nas lub kogoś z naszych bliskich, warto wiedzieć, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Miejsca takie jak zamknięty ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków organizują już specjalne programy leczenia dla osób dotkniętych narkomanią. Są one bardzo skuteczne, ale dość istotne jest, aby chorobę jak najszybciej rozpoznać i skierować chorego na leczenie, zanim nałóg poczyni spustoszenie w jego organizmie. Dlatego warto obserwować swoich bliskich i szybko reagować na wszelkie zmiany w ich zachowaniu.