Sztuka może przyjąć formę wyrazu. Sztuka może zaskakiwać. Sztuka może wzruszać. Sztuka może nawet nas rozbawiać. Ważne jest to, że sztuka pomaga nam wyrażać emocje. Do elementów sztuki należy wiele dziedzin, a wśród nich znajduje się również muzyka. Muzyka w różnorodny sposób może wpływać na życie i rozwój człowieka.

 

Może go uspokajać, może mieć charakter terapeutyczny, może być swego rodzaju ucieczką od problemów i szczęśliwą oazą, w której zatapiają się aby zapomnieć o troskach dnia codziennego. Muzyka we wspaniały sposób może oddawać emocje, które skrywamy głęboko w sercach i o których albo boimy się mówić albo nie znajdujemy odpowiednich słów, aby je opisać. Muzyka potrzebuje innego rodzaju słów, melodia nie potrzebuje ich czasem wcale. Muzyka to harmonia i ukojenie duszy, której rytm i nastrój wyraża więcej niż tysiąc słów.

 

Muzyka może pozwolić nam nie tylko uciec od pewnych trudnych dla nas spraw, ale przede wszystkim w idealny sposób wyrazić siebie. Pomiędzy gatunkami, rodzajami, różnego rodzaju rytmami, słowami piosenek i melodiami każdy odnajdzie swój pierwiastek. I pomiędzy tymi wszystkimi emocjami kryjącymi się w każdej piosence kryje się człowiek i jego historia. Część wątku z historii życia człowieka to umuzykalnione odpowiednio słowa a część jego duszy to z kolei ta najpiękniejsza melodia.