W żywieniu trzody chlewnej fundamentalne znaczenie ma odpowiednie zbilansowanie witamin i minerałów oraz optymalna zawartość aminokwasów.
Jest to niezbędne, aby utrzymać w dobrej kondycji i wydajności lochy, a także, aby zaspokoić potrzeby prosiąt, które są w fazie wzrostu. Jest to również konieczne do zapewnienia szybkich przyrostów tuczników.
Dawka pokarmowa, która jest właściwie skomponowana z premiksem odpowiednio dobranym do potrzeb stada i możliwości fermy, to właściwy kierunek w drodze po optymalne wyniki produkcyjne.

Premiks – czym jest?

Premiks to bogata mieszanka mineralno-witaminowa i jeden z najważniejszych składników dobrze zbilansowanej mieszanki paszowej – zarówno tej gotowej, jak i tej, która produkowana jest samodzielnie w gospodarstwie. Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania oraz odpowiednie efekty, wymaga właściwej technologii produkcji, gwarantującej jego najwyższą jakość. Doskonale zbilansowane i właściwie dobrane premiksy paszowe wspierają utrzymanie zdrowia zwierząt oraz osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników produkcyjnych.

W skład premiksów wchodzą specjalnie wyselekcjonowane zestawy minerałów i witamin, których to uzupełnianie w dawce jest konieczne, ponieważ surowce, które są używane w procesie żywienia zwierząt nie zapewnią pełnego pokrycia całkowitego zapotrzebowania. Mieszanki te zwykle zawierają także m.in. niezbędne aminokwasy, enzymy i probiotyki, które pomagają w utrzymaniu dobrostanu i odpowiednio wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt.

Premiksy dla trzody i ich znaczenie w żywieniu.

Utrzymanie zdrowych zwierząt i jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału produkcyjnego jest celem każdego hodowcy. Zapewnienie odpowiednich potrzeb bytowych a także produkcyjnych oraz prawidłowo zbilansowanych dawek pokarmowych jest niezbędne, aby zachować zdrowie stada.

Odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa jest tak ważna w żywieniu trzody chlewnej, ponieważ:

  • wspiera prawidłowy rozwój
  • poprawia wyniki produkcyjne
  • optymalizuje pobranie paszy
  • zmniejsza ryzyko występowania chorób
  • pobudza metabolizm
  • pozytywnie wpływa na wydajność mleczną macior

Żywienie tuczników.

Żywienie tuczników odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu dobrych wyników produkcyjnych, przez co istotnie przyczynia się do opłacalności produkcji. W nowoczesnym żywieniu tuczników szczególnie zwraca się uwagę, aby oszczędnie gospodarować białkiem, dzięki właśnie precyzyjnej optymalizacji składu i zawartości aminokwasów egzogennych w paszy.
Jest to szczególnie ważne dla ochrony środowiska, gdyż ogranicza wydalanie przez zwierzęta produktów przemiany azotowej. Aby więc efektywnie i racjonalnie żywić tuczniki, należy wtedy możliwie jak najdokładniej oszacować ich potrzeby na składniki pokarmowe. W żywieniu tuczników należy także uwzględniać predyspozycje genetyczne tych zwierząt. Tuczniki ras i linii hybrydowych, które charakteryzują się wysoką mięsnością i szybkim tempem wzrostu, trzeba żywić paszami, które dostarczają energii i białka i są prawidłowo zbilansowane pod kątem wszystkich składników pokarmowych, w tym również mineralnych oraz witamin. Trzeba tutaj również pamiętać, że tuczniki powinny mieć zawsze zapewniony stały dostęp do paszy i wody. Zwierzętom należy też zagwarantować warunki bytowe takie jak: odpowiednia temperatura, wentylacja, oświetlenie, a także dbać należy o higienę i sprawność urządzeń, które służą do karmienia i pojenia.