Żywienie trzody – premiksy.

W żywieniu trzody chlewnej fundamentalne znaczenie ma odpowiednie zbilansowanie witamin i minerałów oraz optymalna zawartość aminokwasów. Jest to niezbędne, aby utrzymać w dobrej kondycji i wydajności lochy, a także, aby zaspokoić potrzeby prosiąt, które są w fazie wzrostu. Jest to również konieczne do zapewnienia szybkich przyrostów tuczników. Dawka pokarmowa, która jest właściwie skomponowana z premiksem odpowiednio dobranym do potrzeb stada i możliwości fermy, to właściwy kierunek w drodze po optymalne wyniki produkcyjne. Premiks – czym jest? Premiks to bogata mieszanka mineralno-witaminowa i jeden z najważniejszych składników dobrze zbilansowanej mieszanki paszowej – zarówno tej gotowej, jak i tej, która produkowana...

Czytaj więcej